Diferències entre soldadura TIG i soldadura MIG en mecanitzats de precisió

 In news cat

Entre les tècniques de soldadura més conegudes avui dia destaquen la soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) i la soldadura MIG (Metall Inert Gas), dos tipus de processos de soldadura per arc. Per a entendre-les millor, definirem les seves diferències.

Quines són les diferències entre les soldadures TIG i MIG?

La soldadura TIG és aplicable a tota mena de metalls àmpliament utilitzats, des d’acer o alumini, fins a diferents aliatges. Pot usar-se també per a soldar metalls de gruix prim amb acabats de major força i resistència a la corrosió. És un sistema amb protecció gasosa que utilitza la calor de l’arc elèctric entre l’elèctrode i la peça a soldar.

Per a les soldadures TIG s’utilitza un elèctrode de tungstè, no consumit durant la soldadura, per la qual cosa requereix un material de farciment per separat en format de vareta o filferro.

La soldadura TIG requereix d’un nivell molt alt en la tècnica del personal de soldadura, és per això que en Boyfre comptem només amb els millors professionals per a garantir el millor acabat.

La soldadura MIG va ser desenvolupada per a soldar materials no ferrosos. No obstant això, és un procés que s’utilitza en molts altres contextos, sobretot per a gruixos petits i mitjans en estructures d’acer i alumini, a causa de la resistència de soldadura.

En la soldadura MIG, s’utilitza un elèctrode de metall que es consumeix durant el soldat de peces, sent utilitzat com a material de farciment. Per tant, es redueixen les discontinuïtats del cordó i les vegades de tall, donant un bon acabat.

Hi ha diferents maneres d’aplicar les soldadures TIG i MIG: manual, automàtica o semiautomàtica. La soldadura MIG permet soldar en qualsevol posició, al contrari que la soldadura TIG, que s’utilitza quan cal realitzar les peces de costat i després rematar el treball amb soldadura.

Una vegada conegudes les diferències entre les soldadures de tipus TIG i MIG, pot consultar els nostres serveis posant-se en contacte a través del nostre telèfon: + 34 93 372 26 05 o enviant un correu a boyfre@boyfre.com .
En Boyfre, oferim solucions a mesura per a qualsevol mena de mecanitzat, processament o acabat de peces per a diferents sectors.