Els 3 tipus de mecanitzats més innovadors

 In news cat

Els sistemes de mecanitzat de precisió tradicionals, estan deixant passo a nous processos de mecanitzat amb l’objectiu de guanyar precisió i reduir el consum energètic. En aquest blog, et comptem tot el que has de saber sobre aquestes noves tècniques.

Nous mètodes de mecanitzat

Mecanitzat amb làser

Un dels mètodes més estesos dins dels no convencionals, és el mecanitzat amb làser. És un procés de tipus tèrmic que permet l’eliminació de l’encenall. Es produeix gràcies a la fusió i la vaporització del material, concentrant-se en zones molt concretes a elevades temperatures.

Mecanitzat per ultrasons

Aquest procés serveix de suport per a mètodes més coneguts com el trepat, el tornejat i el rectificat. A través de la vibració d’una eina i de l’aplicació del líquid abrasiu, s’aconsegueix l’eliminació del material sobrant de la peça.

D’aquesta forma, evitem l’excessiva acumulació d’energia i el contacte entre l’eina i la peça.

Per a més informació, pot consultar el nostre blog sobre Mecanitzats per ultrasons

Mecanitzat per doll d’aigua

Sens dubte molt nou, el tall per doll d’aigua és un dels nous processos revolucionaris. Aquest sistema de gran precisió aplica un doll d’aigua a pressió sobre el material desitjat, fins a obtenir l’acabat dissenyat.

És capaç de realitzar talls perfectes i molt precisos, amb una resolució fins a 20 vegades superior al d’altres mètodes convencionals. A més, no aporta calor a les peces, suposant un gran avantatge front altres processos.

En Boyfre, oferim solucions a mesura per a qualsevol mena de mecanitzat, processament o acabat de peces per a diferents sectors. Pot consultar els nostres serveis posant-se en contacte a través del nostre telèfon: + 34 93 372 26 05 o enviant un correu a boyfre@boyfre.com .