Utillatge de verificació i control

Utillatges utilitats per les indústries automotriu o aeronàutica, per verificar que la peça ja fabricada compleix amb els requeriments del fabricant

Utillatges de Verificació i Control

Som especialistes en la fabricació de passadors o punts de control on la peça s’ha d’ajustar perfectament per donar validesa a el procés de fabricació.

  • Destaquem per fabricar utillatges que permeten
  • Realitzar més d’una comprovació en una sola fixació
  • Reduir els temps i costos de fabricació dels nostres clients
  • Facilitar la fabricació de peces més precises, uniformes i intercanviables.
    • Presentadors i posicionadors: inclouen centratges i fixació de la peça per poder posicionar-la en l’espai i ser verificada amb una tridimensional.
    • Verificadors d’estanqueïtat…

En tots els nostres utillatges està inclòs, si el client ho requereix, el manual de funcionament, de manteniment, amb tots els plànols de fabricació i muntatge. Informe dimensional del calibre amb estudis de repetibilitat, i alliberat del calibre amb i segons les condicions client, per una empresa externa certificada.

Ens ajustem a les necessitats del client. Oferim solucions per a la millora del processos productius, que poden anar des de petits utillatges manuals que faciliten el treball a l’operari, i milloren la productivitat i seguretat, a automatitzacions amb comprovació de peça, seguretats, segons les necessitats del client.
Utillatges per a la comprovació de peça; per facilitar i assegurar un bon assemblatge en la línia, per la millor manipulació de càrregues i tot tipus de procés productiu de la indústria en general.

Calibres de Control